Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Třebíč.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městyse, povodňová komise městyse Vladislav.

Osoby na území městyse Vladislav budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

 

Tok Jihlava může zaplavit komunikace v městyse Vladislav (I/23), případně poškodit propustky či mosty a proto byla stanovena následující objízdná (evakuační) trasa. Ta vede od Třebíče po I/23, směrem na Hostákov, Valdíkov, Smrk na Moravě a buď zpět do Vladislavi z druhé strany, nebo směr Náměšť nad Oslavou. V případě nesjízdnosti silnic v obci je možnost využít dopravu po lesních cestách. »
Dopravní omezení na území městyse Vladislav
Objízdné trasy na území městyse Vladislav


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.