Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Vladislav 76, 675 01 Vladislav
Tel.: 568 888 107
E-mail: podatelna@mestysvladislav.cz
Masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Tel: 568 805 210
E-mail: p.vosatka@trebic.cz
Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.