Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vladislav 76, 675 01 Vladislav
Tel.: 568 888 107
E-mail: podatelna@mestysvladislav.cz
masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Tel: 568 805 210
E-mail: p.vosatka@trebic.cz
Žižkova 1882/52, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 267
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra