Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jan Havlena 568 888 107 724 188 704
Jaroslav Oborný -- 724 188 705
František Dvořák -- 736 533 661

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
František Dvořák 736 533 661
Josef Sedlák 721 551 458
Pavlína Havlenová 777 230 792

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Fekální vůz Tanex a.s. Vladislav 70, 675 01 777 584 101
Čelní nakladač Tanex a.s. Vladislav 70, 675 01 777 584 101

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Vladislav

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Restaurace  Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Vladislav 8, 675 01 Milena Navrátilová 50 50
Sokolovna Shromaždiště, nouzové ubytování Vladislav 132, 675 01 František Havlena 150 --