POVODŇOVÝ PLÁN obce Zabrušany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/44020/2019-2/201100; ze dne 03. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí
Č. j.: MgMT/116149/2019/Po; ze dne 26. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 11. 2023
offline verze 03. 11. 2023
digitalizovaná verze 03. 11. 2023
databáze POVIS 03. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i