Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zabrušany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Přímý výkon správy toku – Provoz Teplice závodu Chomutov:
Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Tel.: 417 515 711

vedoucí provozu Teplice – Ing. Ivo Šrámek
Tel.: 417 515 710
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bouřlivec 10100355 1-14-01-0670-1-00, 1-14-01-0670-2-00
LBP Bouřlivce od Zabrušan  10225721 1-14-01-0670-2-00
bezejmenný potok 10237359 1-14-01-0600-0-00, 1-14-01-0670-1-00

   

  • Vodní tok bez uvedení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný potok 10235078 1-14-01-0670-1-00
bezejmenný potok 10237446 1-14-01-0670-1-00