Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Vítězslav Škuthan 602 451 754
Petra Šilhanová

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Josef Korda
Julius Danyi
Daniel Zima
Milan Urban

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
2 x traktorbagr, 1 x nákladní automobil Roman Melechovský
2 x autobus František Hirsch
1x nákladní automobil, velkoprostorové ocelové kontejnery Pavel Podhola
3 x cisterna na fekálie Leoš Novák

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zabrušany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Zabrušany Shromaždiště a nouzové ubytování Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany Ing. Vítězslav Škuthan 200 --
Základní škola a Mateřská škola Zabrušany Shromaždiště a nouzové ubytování Zabrušany 86, 417 71 Zabrušany Mgr. Dana Plachá 200 --
Školní jídelna ZŠ Zabrušany Stravování Zabrušany 86, 417 71 Zabrušany Mgr. Dana Plachá -- dle potřeby

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Prodejna potravin Všechlapy Všechlapy 105, 417 71 Zabrušany 792 513 456

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou - cisterna

Subjekt Adresa Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 601 267 267 / 840 111 111