Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany
Tel.: 417 835 014
E-mail: podatelna@zabrusany.cz
Magistrát města Teplice, Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Odbor životního prostředí
 
Vedoucí oddělení - Ing. Dagmar Teuschelová
Tel.: 417 510 560, 417 510 577
E-mail: teuschelova@teplice.cz

Vodní hospodářství - Anita Stelzerová
Tel.: 417 510 563
E-mail: stelzerova@teplice.cz

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková
Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí 
Vedoucí oddělení - RNDr. Tomáš Burian

Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra