Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon Mobil
Petr Blokša 558 676 886 723 303 237

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon
Martin Opěla 558 677 810

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Organizace Druh materiálu / technika Umístění
Miroslav Herot Traktor s přívěsem, manipulátor Pržno 1
Miroslav Herot Traktor s přívěsem Pržno 1
Miroslav Herot Traktor nakladač Pržno 1
Fa Mališ Nakladač čelní klešťový Pržno 10
Ing. Stýskala Ivo Bagr Pržno 27
SDH plovoucí čerpadlo 2x Pržno 140
Josef Rada Traktor s přívěsem Pržno 6
Pavel Skulina Kolový bagr Pržno 220
Miroslav Andrle kolový bagr Pržno 214

Obec Pržno

Os. vůz , Pick-up, elektrocentrála Pržno 201
Obec Pržno Os. vůz , Pick-up Pržno 201

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pržno

Místo Typ Adresa

Telefon

Ubytovací kapacita
Náš svět, p.o. místo shrom. a ubyt. Pržno 239 558 605 600  100
RD vyvýšené oblasti --- --- 180 - 360

Seznam prostředků pro zabezpečení evakuace

Organizace Technika Umístění
spol. ČSAD Frýdek-Místek autobusy Areál ČSAD

Evakuace zvířat

Původní ustájení Druh/počet Nové ustájení Způsob přemístění
Kravín Herot u č.p. 1 skot / 160 vyvýšená místa - Lubno vyvedení do předmětné lokality
Kravín Rada č.p. 6 skot / 34 vyvýšená místa - Na hlínách vyvedení do předmětné lokality