Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Tel.: 588 884 400, 777 357 327 (starosta)
E-mail: podatelna@rapotin.cz
Zodolněná pracoviště:
Budova kulturního domu Rapotín
Šumperská 530, 788 14 Rapotín

Tel.: 583 212 531, E-mail: kulturak@kkcrapotin.cz

Areál rekreačního komplexu Losinka
U Koupaliště 532, 788 14 Rapotín
Tel.: 777 700 201, E-mail: info@losinka.cz


ZŠ a MŠ Údolí Desné
Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Tel.: 583 550 131, E-mail: sekretariat@skolydesna.cz
Náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
E-mail: posta@sumperk.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 831
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.