Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Tel.: 588 884 413, 777 357 327 (starosta)
E-mail: podatelna@rapotin.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
E-mail: posta@sumperk.cz


Odbor životního prostředí
Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
Vedoucí odboru - Ing. Dana Krňávková

Tel.: 583 388 324, 725 331 852
E-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz

Vodoprávní oddělení
Vedoucí oddělení - Ing. Alena Turková

Tel.: 583 388 228, 606 314 719
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel.:
 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jana Breškovcová
Tel.: 585 508 405, 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra