Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rapotín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 582 711 216, E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rapotín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 Název vodního toku  IDVT  ČHP
 Desná  10100090 4-10-01-0750-0-00, 4-10-01-0810-0-00
 Holubí potok  10203462  4-10-01-0833-0-10, 4-10-01-0833-0-20
 Bezejmenný tok  10207391  4-10-01-0833-0-10
 Bezejmenný tok  10440422  4-10-01-0833-0-10
 Bezejmenný tok  10189163  4-10-01-0833-0-10

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111,
 E-mail: st957@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Rapotín:
Losinka - Radek Málek (rajon 704)
Tel.: 956 957 404, 724 523 203, E-mail: radek.malek@lesycr.cz


Rejchartický potok - Ing. Olga Vašíčková (rajon 703)
Tel.: 956 957 403, 725 627 458, E-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rapotín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 Název vodního toku  IDVT  ČHP
 Losinka  10194288  4-10-01-0800-0-00
 Rejchartický potok  10200308  4-10-01-0810-0-00, 4-10-01-0820-0-00
 Bezejmenný tok  10200037  4-10-01-0820-0-00
 Bezejmenný tok  10200683  4-10-01-0793-0-00
 Bezejmenný tok  10200911  4-10-01-0793-0-00
 Bezejmenný tok  10203260  4-10-01-0820-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 Název vodního toku IDVT ČHP
 Bezejmenný tok 10440707 4-10-01-0800-0-00, 4-10-01-0820-0-00
 Bezejmenný tok 10186917 4-10-01-0833-0-10
 Bezejmenný tok 10198251 4-10-01-0833-0-10
 Bezejmenný tok 10203566 4-10-01-0820-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Rapotín
 Název vodního toku IDVT ČHP
 Bezejmenný tok 10193461 4-10-01-0820-0-00