Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Bohuslav Klouda ml. Rudlice 45 515252261 728822788

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce
František Pšenčík velitel zásahové jednotky
Jiří Fousek starosta SDH
Bohuslav Klouda ml. místostarosta SDH
Marek Božičevič člen zásahové jednotky

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa
Osobní vozidlo,
Stříkačka s čerpadlem,
Malotraktor s přípojným vozíkem
a příslušenstvím,
Motorová pila
SDH František Pšenčík Rudlice 60

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rudlice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Kulturní dům Rudlice Místo shromáždění, nouzové ubytování Rudlice 8 Bohuslav Klouda ml. 728822788 70

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Rudlice Rudlice 36 Bohuslav Klouda 728822788
případně po domluvě ve spolupráci s ORP Znojmo


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Rudlice Rudlice 36 Bohuslav Klouda  728822788