Srážkoměry - Rudlice

Černín

Srážkoměrná stanice se nachází v oploceném areálu výrobního družstva. Provozovatelem srážkoměru je obec Černín.

Mikulovice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše šaten u fotbalového hřiště v Mikulovicích. Provozovatelem srážkoměru je městys Mikulovice.

VD Jevišovice

Srážkoměrná stanice se nachází u toku Jevišovky, pod vodní nádrží Jevišovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Výrovice

Srážkoměrná stanice se nachází u vyústění Jevišovky z vodního díla Výrovice, přibližně 2 km od intravilánu obce Výrovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p. pobočka Brno.