Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rudlice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, 541 211 403
Email: info@pmo.cz

Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
vedoucí závodu - Ing. Marie Kutílková

Tel.: 541 637 602
Email: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo
Klapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
vedoucí provozu - Michal Pokorný

Tel.: 515 300 551
Email: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rudlice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Jevišovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-023
ID toku: 10100035

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111
Email: lesycr@lesycr.cz
 
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno
vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan - tel.: 956 952 111, e-mail: ost52@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Rudlice:
Rajon 203 - Správa toků, detašované pracoviště Třebíč
Zbyněk Oliva, tel.: 724 623 902, email: zbynek.oliva@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Plenkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-026
ID toku: 10197265

 

Vodní tok LP Jevišovky v km 42,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-023
ID toku: 10207175

 

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-019
ID toku: 10191322