POVODŇOVÝ PLÁN obce Rudlice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM005984/2014-419/Ro; ze dne 21. 02. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR008610/2017; ze dne 24. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN31854/2017; ze dne 26. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 08. 2018
offline verze 29. 08. 2018
digitalizovaná verze 29. 08. 2018
databáze POVIS 29. 08. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i