Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Ráječko

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ráječko a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Svitava. Ta pramení v Javorníku ve výšce 465 m n. m. Ústí zleva do Svratky u Brna. Plocha jejího povodí je celkem 1 146,9 km2 a délka toku činí 98,4 km.

Dalším významným vodním tokem je Chrábek, což je levostranný přítok Svitavy. Délka vodního toku je 5,7 km a pramení v západní části katastrálního území obce Ráječko. 

Ráječský potok pramení v severní části obce Ráječko a napájí rybník Fentajch situovaný v lese cca 3 km severovýchodně od Rájce – Jestřebí. Délka vodního toku Ráječský potok je 6,2 km.

Vodní tok Svitava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vodní toky na území obce Ráječko


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Ráječko

Přehled vodních nádrží na území obce Ráječko naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Ráječko se nachází celkem dvě vodní nádrže - vodní nádrž Hlubňa, ve správě obce Ráječko, která se nachází v severovýchodní části katastru obce. Dále pak Rybník Ráječko, ve správě soukromých subjektů a nachází se v jihovýchodní části obce.