Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ráječko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu Petr Havlík, DiS., tel.: 516 414 961, e-mail: provozblansko@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svitava 10100024 4-15-02-069, 4-15-02-067
Bezejmenný tok 10197228 4-15-02-067

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 956 952 201, e-mail: ost52@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Ráječko:
Rajon 208 - Správa toků, detašované pracoviště Brno
Ing. Svatoslav Maršál, tel.: 956 952 215, mob: 724 523 987, e-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ráječko, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sloupečník 10188683 4-15-02-070
Chrábek 10191607 4-15-02-067, 4-15-02-068
Ráječský p. 10191440 4-15-02-068
LP Chrábku v km 0,8 10195293 4-15-02-068
LP Ráječného potoku 10203103 4-15-02-068

 

  • Vodní tok bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10188239 4-15-02-069