POVODŇOVÝ PLÁN obce Ráječko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/004551/2019; ze dne 07. 10. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-43661/2019/5419; ze dne 05. 11. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko - Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 60113/2019; ze dne 21. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2019
offline verze 22. 11. 2019
digitalizovaná verze 22. 11. 2019
databáze POVIS 22. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i