Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Blansko.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Ráječko.

Osoby na území obce Ráječko budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce. Objízdné trasy budou dle povodňové situace stanoveny operativně povodňovou komisí.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření místní komunikace vedoucí přes ulice: Dlouhá, nám. 9. května a Lesní. Další zaplavení komunikace může nastat na ulici nám. 1. máje a částečně může být také zaplavena ulice Boženy Němcové. »


Objízdné trasy budou dle povodňové situace stanoveny operativně povodňovou komisí. 
Dopravní omezení na území obce Ráječko
Objízdné trasy na území obce Ráječko

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.