Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon Mobil
Jaroslav Liška starosta 417 872 132
Marek Bula místostarosta 417 872 132

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jaroslav Liška 417 872 132
Marek Bula 417 872 132
Josef Hliba  
Radek Anderle  
Alois Schwertner  

 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
LIAZ 300 CAS 24
Tatra 815 CAS 32
Hasiči Žalany Hasičárna Žalany - poblíž OÚ Petr Šikner (pro LIAZ)
Petr Grunt (pro Tatru)
728 582 546
721 251 537
LOCUST L752 Jaroslav Liška Rtyně nad Bílinou 134 Jaroslav Liška 603 551 561
JCB Tomáš Kubík Rtyně nad Bílinou 123 Tomáš Kubík 739 038 258

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rtyně nad Bílinou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Restaurace U Potoka Nouzové ubytování a stravování Rtyně nad Bílinou 29 Jaroslav Liška - starosta
Milan Sahula - hostinský
100 100
OÚ Rtyně nad Bílinou Shromaždiště Rtyně nad Bílinou 34 Jaroslav Liška - starosta
Marek Bula - místostarosta
-- --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Jiří Landa  Rtyně nad Bílinou 14  Jiří Landa

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Jiří Landa  Rtyně nad Bílinou 14 Jiří Landa