Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rtyně nad Bílinou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Přímý výkon správy toků:
Provoz Teplice, Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Tel.: 415 515 714, mob.: 606 756 214
Ing. Jiří Stejskal - vedoucí provozu, e-mail: stejskal@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rtyně nad Bílinou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok "Bílina"
Správcovství ř. km 0,000 - 82,790
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-082, 1-14-01-078 a 1-14-01-072
ID toku: 10100034

 

Vodní tok "Bystřice (Teplický potok)"
Správcovství ř. km 0,000 - 19,924
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-077
ID toku: 10100315

 

Vodní tok "Žichlický potok"
Správcovství ř. km 0,000 - 4,043
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-083
ID toku: 10220778

 

Vodní tok "Bořislavský potok"
Správcovství ř. km 0,000 - 2,710
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-081
ID toku: 10102207

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 0,853
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-078
ID toku: 10232782

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 0,510
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-082
ID toku: 10223382

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 1,156
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-083
ID toku: 10235101

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 0,785
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-082
ID toku: 102281121

 

Vodní tok *
Správcovství ř. km 0,000 - 0,581
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-083
ID toku: 10223303