Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
Tel.: 417 872 132
E-mail: rtyne@volny.cz
Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Tel: 417 510 111
Fax: 417 578 679
E-mail: mullerova@teplice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
Fax: 417 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.