Analýza časových možností

Pro vodní toky ve správním území obce nejsou stanoveny orientační postupové doby povodňových průtoků. Aktuální časové možnosti závisí na intenzitě a době trvání srážek či tání sněhové pokrývky. Nejčastější postižení povodní přichází v obci v období jarního tání, kdy je malá infiltrační kapacita půdy a vlivem náhlého oteplení příp. v kombinaci s deštěm dochází k rozlivům. Obecně lze říci, že postup povodňových průtoků v obci je vzhledem k charakteru okolního reliéfu poměrně rychlý.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR).

Orientační postupové doby povodňových průtoků