Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon
 Mgr. Tomáš Michálek  583 254 025

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil
 František Neumann  
 Karel Benedikt  739 446 282

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
 Nakladač Bobcat, traktor, bagr  Patrik Mauler    736 764 462
 Nákl. automobil, nosič kontejnerů  Bc. Pavel Kutálek     731 118 636

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rohle

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
 Kulturní dům +  tělocvična  náhradní ubytování a  stravování  Rohle  112  Mgr. Tomáš  Michálek  583 254 025  50  --