Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Eva Petrášová 583 254 025

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil (neveřejný)
MUDr. Antonín Kutálek
Jan Vachutka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Mobil
Nakladač Bobcat, traktor, bagr Patrik Mauler Rohle 172 736 764 462
Nákl. automobil, nosič kontejnerů Bc. Pavel Kutálek  Rohle 33 731 118 636

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rohle

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům + tělocvična náhradní ubytování a stravování Rohle 112 Eva Petrášová 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující náhradní zásobování potravinami

Subjekt Adresa
COOP Jednota Rohle 191 E. Králová, 583 254 022