Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rohle

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rohle a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Toky ve správním území obce spadají do černomořského úmoří a povodí řeky Moravy. V okolí Rohle pramení několik malých vodních toků, které se vlévají do říčky Rohelnice. Rohelnice je říčka o délce 16 km. Tok pramení v kopcích nad obcí Nedvězí v nadmořské výšce 462 m, protéká všemi místními částmi Rohle, směřuje jihovýchodně a u Mohelnice se zleva vlévá do Moravy ve výšce 249 m n. m.

 

Vodní toky na území obce Rohle

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Rohle

Přehled vodních děl na území obce Rohle naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rohle se nachází jedna vodní nádrž na vodním toku Rohelnice nazývající se Kamenná. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.