Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rohle a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, E-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 585 711 216, E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:

Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu Šumperk: David Čížek, DiS.
Tel.: 583 301 292,  E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rohle, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rohelnice 10185818 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10203919 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10195356 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10202883 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10188806 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10196276 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10199004 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10206585 4-12-02-058

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy:
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí stanice: Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 111, E-mail: ost57@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Rohle:
Rajon 703 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Ing. Olga Vašíčková
Tel.: 956 957 236, 725 627 458, E-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Rohle, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
63M PB Rohelnice 10201715 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10206020 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10193548 4-12-02-058
Bezejmenný tok 10196787 4-12-02-058