Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Rohle 56, 789 74 Rohle
Tel.:  583 254 025
E-mail: podatelna@obecrohle.cz, starostka@obecrohle.cz
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Vedoucí oddělení: Ing. Květoslava Hýblová
Tel.: 583 468 254
E-mail: kvetoslava.hyblova@muzabreh.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc
Vedoucí oddělení: Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.:
585 508 630

E-mail: v.kubisova@olkraj.cz