Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce bylo stanoveno počet ohrožených objektů na území města Rtyně v Podkrkonoší při Q100 na 72. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených objektů v záplavovém území Rtyňky Q100 je 105. Jedná se především o obytné domy v ul. Úpická, Hronovská a ulic v těsné blízkosti vodního toku.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Rtyně v Podkrkonoší - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území Rtyňky se na území města nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o průmyslové areály v ul. Úpická a Na Ohradech, ČOV a čerpací stanici. »
Ohrožující objekty na území města Rtyně v Podkrkonoší
Kontaminovaná místa na území města Rtyně v Podkrkonoší

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Rtyně v Podkrkonoší.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Rtyně v Podkrkonoší u předsedy povodňové komise města.