POVODŇOVÝ PLÁN města Rtyně v Podkrkonoší

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/026630; ze dne 24. 06. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUTN 58916/2019; ze dne 01. 07. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 06. 2020
offline verze 23. 06. 2020
digitalizovaná verze 23. 06. 2020
databáze POVIS 10. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i