Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Trutnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Rtyně v Podkrkonoší.

Osoby na území města Rtyně v Podkrkonoší budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Z důvodu přelivu hráze na MVN Žabárna může dojít k zaplavení místní komunikace K Žabárně. Objízdná trasa je vedena ul. Kosteleckou přes Červený Kostelec a Devět křížů.
Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení ul. Hronovská, směr Hronov. Objízdná trasa je vedena ul. Kosteleckou přes Červený Kostelec. »
Dopravní omezení na území města Rtyně v Podkrkonoší
Objízdné trasy na území města Rtyně v Podkrkonoší

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.