Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Tel.: 499 888 140
E-mail: podatelna@mestortyne.cz
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
Tel: 499 803 111
E-mail: podatelna@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 194
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.