Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rtyně v Podkrkonoší a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 2855, 544 01  Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 320 209
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Rtyně v Podkrkonoší, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olešnice 10100408 1-01-02-052
Rtyňka 10101242 1-01-02-044
Strážkovický p.
10167514 1-01-02-045
LP Rtyňky
14000015 1-01-02-044
PP Rtyňky
10167510 1-01-02-044
PP 14000015 10167507 1-01-02-044