Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jaroslav Janovský
Jaroslav Poláček

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Roman Foltýn
Roman Hanzlík

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon (neveřejný)
Nákladní vozidlo, Desta, zemní stroj (bagr) Václav Pešek
Autodoprava, zemní stroje Pavel Štěpán

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Suchomasty

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací/stravovací kapacita
Sokolovna Suchomasty Místo shromáždění a náhradní ubytování Suchomasty 112 Josef Maleček 50/--
Školní jídelna Nárhadní stravování Suchomasty 97 Ing. Miroslava Pecková --/50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Beroun Mostníkovská 255, Beroun 800 100 663 (zákaznická linka) 606 666 990 (poruchy)