Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Suchomasty a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun
Ing. Zdeněk Košlík, tel.: 311 625 884, e-mail: zdenek.koslik@pvl.cz

Úsekový technik VT na území obce Suchomasty:
Ing. Michal Malkus, tel.: 311 625 884, e-mail: michal.malkus@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Suchomasty, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Suchomastský potok 10100822 1-11-04-054
Bezejmenný tok 10258344 1-11-04-054
Bezejmenný tok 10245761 1-11-04-054

 

  •  Správce se neurčuje 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10242485 1-11-04-054