Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Suchomasty

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Suchomasty a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obcí Suchomasty protéká Suchomastský potok, který pramení východně od intravilánu obce Bykoš v nadmořské výšce 400 m. Délka toku je 11,3 km. Průměrný průtok u ústí činí 0,06 m3. s-1.Trasa toku vede přibližně severním směrem a v Králově Dvoře se potok zprava vlévá do Litavky.

Dalším tokem na území obce je bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Suchomastského potoka). Tento tok má délku přibližně 2 km a do Suchomastského potoka ústí zleva v intravilánu obce.

Vodní toky na území obce Suchomasty

 

Základní údaje o dílech na území obce Suchomasty

Přehled vodních děl na území obce Suchomasty naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Suchomasty se nachází celkem 4 vodní díla - 3 rybníky a jedna malá nádrž.