Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jana Vontrobová 546 411 037 722 425 978

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Luděk Krejčí  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Bucher  BU 100 1 ks Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948
Elektrocentrála ITC POWER GG5000C Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948
Čerpadlo SA 30 TLA Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948
Vysoušeč Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948
Parní čistič-Karcher DE 4002 EU Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948
Odvlhčovač T 304 Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tetčice

Místo Adresa Kontaktní osoba Kapacita
ZŠ Tetčice Palackého 52, 664 17 Tetčice Ludmila Vojtíšková 150