Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné)
Telefon Mobil
Jana Vontrobová 546 411 037 722 425 978

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné)
Luděk Krejčí

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon

Bucher  BU 100 1 ks,

elektrocentrála ITC POWER GG5000C,

čerpadlo SA 30 TLA,

vysoušeč,

parní čistič-Karcher DE 4002 EU,

odvlhčovač T 304

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice 724 048 948

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tetčice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné) Ubytovací / stravovací kapacita
ZŠ Tetčice Palackého 52 Ludmila Vojtíšková 150 / 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon