Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tetčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov, Tel.: 543 423 441

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bobrava
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10100108

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10207750

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Správce: Ing. Miloslava Kudličková, tel.: 724523989, email: kudlickova.ost52@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tetčice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zlaté potoky
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-011
ID toku: 10194292

 

Vodní tok PP Bobravy v km 24,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10194355

 

Vodní tok Křibský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10207958

 

Vodní tok PP Bobravy v km 19,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10207376

 

Vodní tok PP Zlatých potoků
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-011
ID toku: 10190048

 

Vodní tok PP Bobravy v km 19,1
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10195718

  

  • Správce vodního toku se neurčuje

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-010
ID toku: 10195677