Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tetčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov
Ing. Bohuslav Štol - vedoucí provozu
tel.: 543 423 441
e-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
Bobrava 10100108 4-15-03-010 0,00 - 37,5850

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno 
Ing. Pavel Hopjan - vedoucí správy toků
tel.: 956 952 111, e-mail: ost52@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:

Václav Chytka
tel.: 725 257 343, 956 952 211, e-mail: vaclav.chytka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
Zlaté potoky 10194292 4-15-03-011 0,00 - 5,1100
PP Bobravy v km 24,2 10194355 4-15-03-010 0,00 - 4,4380
Křibský potok 10207958 4-15-03-010 0,00 - 2,4960
PP Bobravy v km 19,7 10207376 4-15-03-010 0,00 - 0,9900
PP Zlatých potoků 10190048 4-15-03-011 0,00 - 0,9800
PP Bobravy v km 19,1 10195718 4-15-03-010 0,00 - 0,7130

     

  • Správce vodního toku se neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
* 10195677 4-15-03-010 0,00 - 2,1090

 

  • Vodní toky ve správě obce Tetčice
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř.km
* 10207750 4-15-03-010 0,00 - 1,0490