Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého 177, 664 17 Tetčice
Tel.: 546 411 037, 724 186 307
E-mail: obec@tetcice.cz
Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice
Tel: 546 492 140
E-mail: ozp@mesto.rosice.cz

Vodoprávní úřad - Bc. Ing. Leoš Horák
Tel: 546 492 143
E-mail: horak@mesto.rosice.cz
Žerotínovo nám. 449/1, 602 00 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra