Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Rosice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Tetčice.

Osoby na území obce Tetčice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení v obci Tetčice
  • Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a zneprůjezdnění komunikace 3. třídy III/3941 na ulici Rosická »

Objízdné trasy v obci Tetčice
  • V případě zaplavení komunikace 3. třídy III/3941 na ulici Rosická objízdná trasa povede přes Neslovice, Kratochvilku a Rosice »
Dopravní omezení na území obce Tetčice
Objízdné trasy na území obce Tetčice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.