Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce na pracovišti Adresa Mobil
Ing. Petr Šmidrkal Starosta obce Velká nad Veličkou 510 608 219 184
Ing. Zdeněk Skopal Místostarosta obce Velká nad Veličkou 205 608 002 803

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Pavel Sekerka (velitel JSDH) Velká nad Veličkou 803 704 276 755
Martin Večeřa (technický pracovník) Hutník 1450, Veselí nad Moravou 601 523 675
Jan Vachun (pracovník stavebního úřadu) Velká nad Veličkou 872
Jan Pešek (pracovník stavebního úřadu) Velká nad Veličkou 484

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Auto Tatra 148 CAS 1 ks, Auto Avia 1 ks, Čerpadla kalová 1 ks, Hladinová čerpadla 1 ks, Nakladač TEREX 1 ks, Multikára 1 ks SDH Velká nad Veličkou Hasičská zbrojnice - Velká nad Veličkou 720 604259136
UDS - bagr 1 ks, Locust - nakladač 1 ks, Tatra - nákladní automobil 1 ks Miroslav Čajka - zemní práce Velká nad Veličkou 886 605106377

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velká nad Veličkou

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou Náhradní ubytování a výdej stravy Velká nad Veličkou 462 Mgr. František Frýdecký 500 500
Mateřská škola Velká nad Veličkou Náhradní ubytování a výdej stravy Velká nad Veličkou 596 Jarmila Tomečková 100 100
Restaurační zařízení Velká nad Veličkou (Pohostinství u Lajzlů) Výdej stravy Velká nad Veličkou 101 Tomáš Lajza - 100
Restaurační zařízení Velká nad Veličkou (Jagošova restaurace) Výdej stravy Velká nad Veličkou 107 Jan Jurena - 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou 

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín  RNDr. Pavel Koubek, CSc.  518 305 913

Voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV - Studna Velká nad Veličkou nebo lze využít místní zdroje - studny jako zdroje užitkové vody.