Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká nad Veličkou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Tel.: 541 637 111, E-mail: info@pmo.cz

Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
ředitel závodu – Ing. Pavel Cenek
Tel.: 572 552 716, E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
VHP Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil 
Tel.: 518 322 371, E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Velká nad Veličkou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Velička (do Moravy) do km 26,5 10100094 4-13-02-037/039
Bozatinský potok 10205870 4-13-02-013/014
bezejmenný vodní tok  10200065 4-13-02-039
bezejmenný vodní tok  10194801 4-13-02-039
bezejmenný vodní tok  10440759 4-13-02-039
bezejmenný vodní tok  10188505 4-13-02-039
bezejmenný vodní tok  10203261 4-13-02-014
bezejmenný vodní tok  10440487 4-13-02-014

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy:
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956  957 111, E-mail: ost57@lesycr.cz
vedoucí ST - Ing. Pavel Pernica
Tel.: 723 459 332 , E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz


Detašované pracoviště – Luhačovice:
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
správce VT na území obce - Ing. Vlastimil Hudeček
Tel: 724 523 981, E-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje pouze tyto vodní toky včetně jejich přítoků.

Název vodního toku IDVT ČHP
Velička (do Moravy) od km 26,5 10100094 4-13-02-037/039
Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 10185851 4-13-02-037/038
PP č. 1 Kazivce v km 1,5 10192912 4-13-02-036
PP č. 2 Veličky v km 30,9 10192598 4-13-02-037

 

  • Vodní toky ve správě ostatních subjektů
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný vodní tok  10188054 4-13-02-039
bezejmenný vodní tok  10203959 4-13-02-039
       
  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný vodní tok  10188876 4-13-02-039