Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou
Tel.: +420 518 670 693
E-mail: info@obecvelka.cz
Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 518 670 111
Fax.: 515 670 209
E-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 651 111
Fax.: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
Fax.: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.