Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon - zaměstnání Mobil
Petr Mašek starosta 326 902 325

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa Telefon - zaměstnání Mobil
Pavel Krtek velitel JSDH 326 902 325
Petr Bača velitel družstva  

 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba
Adresa
Š 706 RTH Cisterna SDH Záryby Petr Bača Záryby 381
PPS 12 Čerpadlo SDH Záryby Lukáš Cincibus Záryby 381
Plovoucí čerpadlo SDH Záryby Pavel Krtek Záryby 381
Nákladní automobil RELIMEX s.r.o. Martin Reisinger Záryby, Martinov 285
Nákladní automobil, traktor, autocisterna REO s.r.o. Lubomír Bolák Záryby, Martinov 229
Zemní stroj Vít Hrodek Vít Hrodek Záryby 393

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Záryby

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kabiny TJ Sokol Místo ubytování Záryby 313 Ing. Jiří Kutílek 30 ano
 

Nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon
Záryby Záryby 6 Petr Mašek