Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 a 3.5.4)

Hlásnou službu vykonávají členové JPO obce a hlídkovou povodňovou službu obce Záryby zabezpečuje předseda a členové povodňové komise obce Záryby. 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba
Š 706 RTH Cisterna SDH Záryby Petr Bača
PPS 12 Čerpadlo SDH Záryby Lukáš Cincibus
Plovoucí čerpadlo SDH Záryby Pavel Krtek
Nákladní automobil RELIMEX s.r.o. Martin Reisinger
Nákladní automobil REO s.r.o. Lubomír Bolák
Traktor REO s.r.o. Lubomír Bolák
Autocisterna REO s.r.o. Lubomír Bolák
Zemní stroj Vít Hrodek Vít Hrodek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Záryby

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kabiny TJ Sokol Místo ubytování Záryby 313 Ing. Jiří Kutílek 30 ano