Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: 326 902 325
E-mail: obec.zaryby@zaryby.cz

Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 909 124
Fax: 326 902 555
E-mail: sekret1@mesto.brandysnl.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
Fax: 257 280 313, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

 Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.