Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

 

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: 326 902 325, Fax: 326 907 295, E-mail: obec.zaryby@zaryby.cz

Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 909 111, Fax: 326 909 151, E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Vodoprávní úřad - Jaroslava Folwarczna
Tel: 326 653 859, 734 511 687, E-mail: jaroslava.folwarczna@brandysko.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová
Tel.: 257 280 562, 725 997 836, E-mail: buresovamar@kr-s.cz