Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod: Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
PS: Pardubice  - Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-011
ID toku: 10100002
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod: Povodí Labe, s. p., Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

Přímý výkon správy toku:
PS: Kostomlaty nad Labem - Kostomlaty nad Labem 64, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Vodní tok Záhořská svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-010
ID toku: 10182732

 

Vodní tok Borecká svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-019
ID toku: 10101070

 

Vodní tok Poleradský tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-029
ID toku: 10185638

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-021
ID toku: 10182782