Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Záryby a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod: Pardubice - Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS: Lysá nad Labem - Nábřeží 406, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
Vedoucí provozního střediska - Libor Novák
Tel.: 725 393 123, e-mail: novakli@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Labe 10100002 1-05-04-11
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

Přímý výkon správy toku:
PS: Kostomlaty nad Labem - Kostomlaty nad Labem 64, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Vedoucí provozního střediska - Josef Hanuš
Tel.: 325 538 372, 602 645 087, e-mail: hanusj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Záryby, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Poleradský tok 10185638 1-05-04-029

 

  • Správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Na území obce Záryby se nachází i některé další vodní toky bez určeného správcovství, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10182738 1-05-04-011
Bezejmenný vodní tok 10182780 1-05-04-021