Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Záryby

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Záryby a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Nejvýznamnějším tokem na území obce Záryby je řeka Labe.

Vodní toky na území obce Záryby

Vodní toky na území obce Záryby

Labe pramení v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Mezi jeho největší přítoky (s průměrným průtokem přes 20 m3/s) patří Orlice, Jizera, Vltava a Ohře. Od Chvaletic, kde je přístav, původně sloužící dovozu paliva pro místní uhelnou elektrárnu, je řeka výrazně regulována. Na Labi se nachází řada vodních děl, z nichž nejčastější jsou zdymadla sloužící pro lodní dopravu. Labe je souvisle splavné od ústí až do Chvaletic, přičemž se počítá s prodloužením splavného úseku až do Pardubic.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. C Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Labe 865,12 103,0 441,0 754,0 895,0 1230,0 1390,0
Hlásný profil kat. A Kostelec nad Labem, Labe 856.92 104,0 442,0 755,0 896,0 1240,0 1390,0

Základní údaje o vodních dílech na území obce Záryby

Přehled vodních děl na území obce Záryby naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Záryby se nachází 2 menší vodní nádrže. »