Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ladislav Lípový (starosta)
Tomáš Both (velitel zásahové jednotky)
Roman Číp
Jiří Lošák

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ladislav Lípový (starosta)
Tomáš Both (velitel zásahové jednotky)
Roman Číp
Jiří Lošák

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon
Traktor s nakladačem, vlek Ing. Martin Lichnovský
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. Obecní úřad Závišice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Závišice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kapacita
Obecní úřad místo ubytování Závišice 115 Alena Matzková 20
Základní škola místo ubytování Závišice 110 Mgr. Šárka Chalupová 50


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Telefon
SmVaK Ostrava a. s  840 111 125