Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Závišice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do baltského úmoří a povodí řeky Odry. Intravilánem obce protéká říčka Sedlnice. Délka toku na území obce je 3,2 km. Na území obce se do Sedlnice vlévá 5 menších toků - dva levobřežní a tři pravobřežní přítoky.

Mapa vodních toků na území obce Závišice

Vodní toky na území obce Závišice

Sedlnice pramení severně od Veřovic v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Nejprve protéká Ženklavou a Štramberkem, kde napájí vodní nádrž Štramberk. Dále protéká Závišicemi a níže po proudu stejnojmennou obcí, kde se nachází přírodní památka Sedlnické sněženky. Na severním okraji Sedlnic odbočuje z říčky umělý kanál napájející soustavu rybníků nacházejících se mezi Studénkou, Novou Horkou a Albrechtičkami. Do Odry se říčka Sedlnice vlévá zprava u Nové Horky v nadmořské výšce 234 m. Délka Sedlnice činí 23,7 km a plocha povodí 59,2 km².